Mobilní aplikace

Sledovat veličiny:
Okamžité hodnoty napětí panelů, proudu a výkonu | Teplota vody v bojleru / akumulační nádrži | Teplota zařízení | Denní vyrobená energie | Celková vyrobená energie | Graf výkonu a teploty vody s roční historií | Aktuální mód činnosti (síť, solar, off)

Nastavovat veličiny:
Omezit maximální výkon | Nastavit požadovanou teplotu vody z fotovoltaiky | Nastavit teploty vody pro zálohu | Nastavit čas pro přepnutí ohřevu na zálohu | Nastavit dobu trvání zálohy | Zapnout / Vypnout měnič

Automatizace
Vytvářet automatické akce na základě hodnot | jednotlivých veličin a ovládat jiná zařízení v domácnosti (zásuvky, žárovky atd.)

Servis:
Sdílet zařízení s jiným uživatelem | Dálkový update firmwaru | Možnost upgradu firmwaru měniče na dálku přes internet

SMART Solar Cloud pro Evropskou unii

Připravujeme platformu SMART Solar Cloud pro Evropskou unii, kterou vyvíjíme s cílem transformovat způsob, jakým Evropa využívá solární energii. Tento projekt využívá nejnovější cloudové technologie a umělou inteligenci k optimalizaci správy, monitorování a distribuce solární energie na kontinentální úrovni.

Náš systém umožňuje uživatelům – od domácností po velké energetické společnosti – efektivněji spravovat produkci a spotřebu solární energie.