• 1. Vyber vhodného místa

    K montáži vyberte místo v blízkosti elektrického bojleru a 230V zásuvky. Fotovoltaický měnič se během provozu mírně zahřívá, proto dodržte minimální vzdálenosti od okolních předmětů a stropu pro zajištění co nejlepší cirkulace vzduchu.

  • 2. Navrtání otvorů

    Odmontuje nástěnnou konzolu ze zadní strany zařízení a přiložte ji na zvolené místo. Naznačte si tužkou polohu otvorů. Následně navrtejte dva otvory pro hmoždiny velikosti 8mm.

  • 3. Připevnění zařízení

    Do vyvrtaných otvorů vložte hmoždiny, následně přiložte konzolu a připevněte ji ke stěně šrouby 6x60mm. Následně ke konzole připevněte zařízení pomocí dvou bočních šroubů M4.

Konektory a ovládání

Popis konektorů

1. Vstup + od FV panelů
2. Vstup - od FV panelů
3. Vstup 230VAC ze sítě
4. Výstup AC do odporového topného tělesa
5. Vstup pro čidlo teploty vody v bojleru (akumulační nádrži)

Zapojení

Zařízení využívá váš aktuální elektrický bojler k ohřevu teplé vody, který máte aktuálně připojen přímo do sítě 230V.

Zjednodušené zdapojení ohřevu vody s fotovotickým měničem.

Doporučené rozmístění komponent

Hlídání teploty vody

SOLÁRNÍ REŽIM a REŽIM SE ZÁLOHOU

Zařízení zajišťuje sledování správné teploty vody v bojleru podle vašich nastavení. Je možné využít čistě solární režim nebo režim se zálohu ze sítě 230V, v případě že není voda v bojleru dostatečně nahřátá.

Solární režim

Při solárním režimu je parametr povolení zálohy ze sítě nastaven na hodnotu NE, a proto se všechny teploty a časy vztahující se k zálohě ignorují. Voda se bude zahřívat pouze během dne a do teploty podle parametru s názvem „Fotovoltika“ (případně do přerušení termostatem bojleru).

Popis jednotlivých bodů průběhu teploty:
1. Po východu slunce, začíná teplota v bojleru stoupat
2. Pokud teplota vody dosáhne požadované hodnoty, nahřívání se přeruší
3. Pokud teplota vody poklesne během noci na jakoukoli nízkou hodnotu, nebude nijak zahřívána až do následujícího dne

Režim se zálohou

U režimu se zálohou je parametr povolení zálohy ze sítě nastaven na hodnotu ANO, a v tomto případě se zařízení začne řídit teplotami pro zálohu, časem začátku a časem trvání zálohy. Teploty pro zálohu jsou dvě. Horní teplotou (Záloha vyp.) se nastavuje teplota, při které se vypne ohřev v případě zálohy. Dolní teplotou (Záloha zap.) se nastavuje teplota, pod kterou když poklesne teplota vody, aktivuje se záloha. Zároveň se časem začátku a dobou trvání specifikuje interval, kdy bude záloha aktivní. Mimo tento interval, se záloha nezapne ani při poklesu pod dolní teplotu.

Popis jednotlivých bodů průběhu teploty:
1. V noci teplota vody klesá ale nedosáhla dolní teploty
2. Během dne teplota začne stoupat ohřevem na fotovoltiku
3. Pokud je dosažena teplota pro fotovoltiku, ohřev se přeruší
4. Po velkém odběru teplé vody výrazně poklesne teplota a jelikož poklesla až pod dolní hranici a bylo to v intervalu aktivní zálohy, aktivuje se záloha a voda se začne ohřívat z 230V
5. Teplota vody dosáhla horní teploty pro zálohu a ohřev ze sítě 230V se vypne

Mobilní aplikace

Sledovat veličiny:
Okamžité hodnoty napětí panelů, proudu a výkonu | Teplota vody v bojleru / akumulační nádrži | Teplota zařízení | Denní vyrobená energie | Celková vyrobená energie | Graf výkonu a teploty vody s roční historií | Aktuální mód činnosti (síť, solar, off)

Nastavovat veličiny:
Omezit maximální výkon | Nastavit požadovanou teplotu vody z fotovoltaiky | Nastavit teploty vody pro zálohu | Nastavit čas pro přepnutí ohřevu na zálohu | Nastavit dobu trvání zálohy | Zapnout / Vypnout měnič

Automatizace
Vytvářet automatické akce na základě hodnot | jednotlivých veličin a ovládat jiná zařízení v domácnosti (zásuvky, žárovky atd.)

Servis:
Sdílet zařízení s jiným uživatelem | Dálkový update firmwaru | Možnost upgradu firmwaru měniče na dálku přes internet