Mobilné aplikácie

Sledovať veličiny:
Okamžité hodnoty napätia panelov, prúdu a výkonu | Teplota vody v bojleri / akumulačnej nádrži | Teplota zariadenia | Denná vyrobená energia | Celková vyrobená energia | Graf výkonu a teploty vody s ročnou históriou | Aktuálny mód činnosti (sieť, solar, off)

Nastavovať veličiny:
Obmedziť maximálny výkon | Nastaviť požadovanú teplotu vody z fotovoltiky | Nastaviť teploty vody pre zálohu | Nastaviť čas na prepnutie ohrevu na zálohu | Nastaviť dobu trvania zálohy | Zapnúť / Vypnúť menič

Automatizácia
Vytvárať automatické akcie na základe hodnôt | jednotlivých veličín a ovládať iné zariadenia v
domácnosti (zásuvky, žiarovky atď.)

Servis:
Zdieľať zariadenia s iným užívateľom | Diaľkový update firmvéru | Možnosť upgradu firmvéru meniča na diaľku cez internet

SMART Solar Cloud pre Európsku úniu

Pripravujeme platformu SMART Solar Cloud pre Európsku úniu , ktorú vyvíjame s cieľom transformovať spôsob, akým Európa využíva solárnu energiu. Tento projekt využíva najnovšie cloudové technológie a umelú inteligenciu na optimalizáciu správy, monitorovania a distribúcie solárnej energie na kontinentálnej úrovni.

Náš systém umožňuje používateľom – od domácností po veľké energetické spoločnosti – efektívnejšie spravovať produkciu a spotrebu solárnej energie .