• 1. Vyber vhodného miesta

    Na montáž vyberte miesto v blízkosti elektrického bojlera a 230V zásuvky. Fotovoltaický menič sa počas prevádzky mierne zahrieva, preto dodržte minimálne vzdialenosti od okolitých predmetov a stropu pre zaistenie čo najlepšej cirkulácie vzduchu.

  • 2. Navŕtanie otvorov

    Odmontuje nástennú konzolu zo zadnej strany zariadenia a priložte ju na zvolené miesto. Naznačte si ceruzkú polohu otvorov. Následne navŕtajte dva otvory pre hmoždiny veľkosti 8mm.

  • 3. Pripevnenie zariadenia

    Do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždiny, následne priložte konzolu a pripevnite ju k stene skrutkami 6x60mm . Následne ku konzole pripevnite zariadenie pomocou dvoch bočných skrutiek M4.

Konektory a ovládanie

Popis konektorov

1. Vstup + od FV panelov
2. Vstup - od FV panelov
3. Vstup 230VAC zo siete
4. Výstup AC do odporového výhrevného telesa
5. Vstup pre snímač teploty vody v bojleri (akumulačnej nádrži)

Zapojenie

Zariadenie využíva váš aktuálny elektrický bojler na ohrev teplej vody, ktorý máte aktuálne pripojený priamo do siete 230V: Fotografia 1

Zjednodušené zdapojenie ohrevu vody s fotovotickým meničom: Fotografia 2

Odporúčané rozmiestnenie komponentov

Stráženie teploty vody

SOLÁRNY REŽIM a REŽIM SO ZÁLOHOU

Zariadenie zaisťuje sledovanie správnej teploty vody v bojleri podľa vašich nastavení. Je možné využiť čisto solárny režim alebo režim so zálohou zo siete 230V, v prípade že nie je voda v bojleri dostatočne nahriata.

Solárny režim

Pri solárnom režime je parameter povolenia zálohy zo siete nastavený na hodnotu NIE, a preto sa všetky teploty a časy vzťahujúce sa k zálohe ignorujú. Voda sa bude zahrievať iba počas dňa a do teploty podľa parametra s názvom „Fotovoltika“ (prípadne do prerušenia termostatom bojlera).

Popis jednotlivých bodov priebehu teploty:
1. Po východe slnka, začína teplota v bojleri stúpať
2. Ak teplota vody dosiahne požadovanú hodnotu, nahrievanie sa preruší
3. Ak teplota vody poklesne počas noci na akúkoľvek nízku hodnotu, nebude nijako zahrievaná až do nasledujúceho dňa

Režim so zálohou

Pri režime so zálohou je parameter povolenia zálohy zo siete nastavený na hodnotu ÁNO, av tomto prípade sa zariadenie začne riadiť teplotami pre zálohu, časom začiatku a časom trvania zálohy. Teploty pre zálohu sú dve. Hornou teplotou (Záloha vyp.) sa nastavuje teplota, pri ktorej sa vypne ohrev v prípade zálohy. Dolnou teplotou (Záloha zap.) sa nastavuje teplota, pod ktorou keď poklesne teplota vody, aktivuje sa záloha. Zároveň sa časom začiatku a dobou trvania špecifikuje interval, kedy bude záloha aktívna. Mimo tento interval, sa záloha nezapne ani pri poklese pod dolnú teplotu.

Popis jednotlivých bodov priebehu teploty:
1. V noci teplota vody klesá ale nedosiahla dolnú teplotu
2. Počas dňa teplota začne stúpať ohrevom na fotovoltiku
3. Ak je dosiahnutá teplota pre fotovoltiku, ohrev sa preruší
4. Po veľkom odbere teplej vody výrazne poklesne teplota a keďže poklesla až pod dolnú hranicu a bolo to v intervale aktívnej zálohy, aktivuje sa záloha a voda sa začne ohrievať z 230V
5. Teplota vody dosiahla hornú teplotu pre zálohu a ohrev zo siete 230V sa vypne

Mobilné aplikácie

Sledovať veličiny:
Okamžité hodnoty napätia panelov, prúdu a výkonu | Teplota vody v bojleri / akumulačnej nádrži | Teplota zariadenia | Denná vyrobená energia | Celková vyrobená energia | Graf výkonu a teploty vody s ročnou históriou | Aktuálny mód činnosti (sieť, solar, off)

Nastavovať veličiny:
Obmedziť maximálny výkon | Nastaviť požadovanú teplotu vody z fotovoltiky | Nastaviť teploty vody pre zálohu | Nastaviť čas na prepnutie ohrevu na zálohu | Nastaviť dobu trvania zálohy | Zapnúť / Vypnúť menič

Automatizácia
Vytvárať automatické akcie na základe hodnôt | jednotlivých veličín a ovládať iné zariadenia v
domácnosti (zásuvky, žiarovky atď.)

Servis:
Zdieľať zariadenia s iným užívateľom | Diaľkový update firmvéru | Možnosť upgradu firmvéru meniča na diaľku cez internet